COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal – 19 foști și actuali aleși locali

29 martie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală  în cazul a 19 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

                 

          1.    LAURUS MIRCEA, primar al orașului Milișăuți, județul Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, în anul 2013, a emis și semnat o Dispoziție și a semnat contractul individual de muncă privind angajarea fiicei sale în funcția de muncitor calificat în cadrul Serviciului gospodărie comunală, administrativ din aparatul de specialitate al primarului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003.

      2.    DULGHERU ȘTEFAN, primar al comunei Leorda, județul Botoșani

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate primar, a semnat în anul 2013 contractul de concesiune încheiat cu Cooperativa Agricolă „Libertate și Prietenie” (în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de administrator), precum și inițierea proiectelor de hotărâre care au stat la baza încheierii contractului menționat.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către DULGHERU ȘTEFAN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

       3.  HAȚEGAN PETRU, primar al comunei Iablanița, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 septembrie 2012 – 29 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru al Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Iablanița, încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

            4.  RÎCANU IONUȚ, actual primar și fost viceprimar al comunei Căldăraru, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 iulie 2012 – 26 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică (titular al „Rîcanu D. Ionuț Întreprindere Individuală”), încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

          5.  NEACȘU FLOREA, primar al comunei Gighera, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada decembrie 2012 - mai 2013, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Gighera, județul Dolj, încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

   6.  DIACONU CONSTANTIN DORU, actual primar și fost viceprimar al comunei Roșiile, județul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 iunie 2012 – 24 martie 2015, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Ademivil S.R.L., încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

          7.  PRODAN VASILE, primar al comunei Corni, județul Galați

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 2012 – 28 noiembrie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Prodi 13 S.R.L., încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

         8.  DARIE GHEORGHE DĂNUȚ, viceprimar al comunei Moieciu, județul Brașov

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 iunie 2012 – 09 mai 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Danfor S.R.L., încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

          9.  MUȘAT PETRICĂ-DANIEL, viceprimar al comunei Rușețu, județul Buzău

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 25 iunie 2016, deține simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică (reprezentant întreprindere familială) în cadrul Mușat A Petrică-Daniel Întreprindere Individuală, încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit. g) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

          10.  VÎRLAN COSTICĂ, actual viceprimar și fost consilier local al comunei Gura Văii, județul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 aprilie 2014 – 06 iulie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și pe cea de șofer în cadrul compartimentului de deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, încălcând astfel prevederile legale ale art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

                 11. POPA IOAN, actual consilier local și fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, acesta a votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local Ion Neculce, potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcția de viceprimar al acestei comune.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

        12. TUPIȚĂ GHEORGHE, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Desești, județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind modificarea și completarea unei Hotărâri anterioare privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1414 ha pășune ce se află în proprietatea publică a Comunei Desești, Județul Maramureș, în baza căreia a fost încheiat un Contract de închiriere între Primăria Comunei Desești și Asociația “Plisaca”, din care acesta făcea parte.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a)  și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

        13. ȘCHIOPU RADU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Răsmirești, județul Teleorman

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la luarea deciziei și aprobării Hotărârilor Consiliului Local privind stabilirea suprafeței de pășune închiriată Asociației Crescătorilor de Animale Răsmirești-Teleorman și stabilirea taxei chiriei pentru terenurile din islazul comunal al Consiliul Local Răsmirești, pentru ca ulterior să fie încheiate Contractul de închiriere între CL al comunei Răsmirești și această asociație (în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru fondator) și Contractul de închiriere pentru suprafețele de teren arabil din islazul comunal.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. f)  și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

        14. SARION FLORINEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Girov, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, în anul 2013, a participat la luarea deciziei și aprobării Hotărârii Consiliului Local privind atribuirea unor suprafețe de pășune către crescătorii de animale de pe teritoriul comunei Girov. Ulterior, a fost încheiat Actul adițional la contractul de pășunat, prin care a fost stabilit planul de amplasament al suprafeței de 10 ha și a fost calculată taxa de pășunat pentru anul 2013, între Consiliul Local al comunei Girov și SC Agricola Biosere SRL, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de asociat unic.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a)  și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

        15. VLAD COBELEȚA CONSTANTIN, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ulma, județul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada 14 noiembrie 2012 – 30 septembrie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului comunei Ulma, județul Suceva, încălcând astfel prevederile legale ale art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

                16. ASAN ANGHEL, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Stănești, județul Giurgiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local Stănești privind aprobarea modificării contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren arabil aflat în administrarea Consiliului Local încheiate cu crescătorii de animale și privind revocarea unei Hotărâri anterioare, emise de Consiliul Local Stănești, fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema respectivă, deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba concesionarea pășunilor prezintă un avantaj pentru nora sa.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a)  și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

           17. ȘTEȚCO GAVRILĂ, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Răstolița, județul Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitatea sa de membru al Comisiei de buget-finanțe, agricultură, amenajare a teritoriului și urbanism a dat aviz favorabil în ședința comisiei de specialitate, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului local precum și la dezbaterile care au stat la baza adoptării acestora, deși a putut anticipa că deciziile la care a luat parte ar reprezenta un beneficiu pentru fiul său prin încheierea unui Contract de concesiune cu comuna Răstolița.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

          18.  GRUMĂZESCU NECULAI, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bozieni, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea concesionării în vederea pășunatului a unei suprafețe de 91,69 ha pășune ce se află în proprietatea publică a Comunei Bozieni, Județul Neamț, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos - Neamț, în temeiul căreia s-a încheiat un Contract de concesiune între Primăria Comunei Bozieni și această Asociație.

Persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că asociația (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de membru în comisia de cenzori, încasând venituri de la aceasta) va beneficia de pe urma adoptării lor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

          19.  CHIRILĂ VALODEA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea și a semnat documentele justificative (caietul de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți privind licitația publică cu strigare directă și raportul de avizare) în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) și persoana evaluată (în calitate de chiriaș).

 

De asemenea, persoana evaluată a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 188,04 ha, teren arabil și a suprafeței de 24 ha pășune din izlazul comunal, ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea, în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) și fiul surorii fostei soții a persoanei evaluate, afin de gr. III (în calitate de chiriaș).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GRUMĂZESCU NECULAI, DARIE GHEORGHE DĂNUȚ, SARION FLORINEL și CHIRILĂ VALODEA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

·  art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

·  art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinții și vicepreşedinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

·  art. 87, alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (...) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”;

 

·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;

 

· art. 75, lit. a), lit. b) și f)  din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia, […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

                                                                                   

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinței";

 

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată” ;

 

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018