COMUNICAT - Incompatibilitate - UNGUR VASILICA, Șeful Laboratorului de Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș

17 martie 2017, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că UNGUR VASILICA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 mai 2007 - 23 decembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de Șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș și pe cea de administrator al S.C. Medical Top Clinic SRL.

 

                    
      Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006 potrivit căruia: „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate” și art. 185, alin. (15) din același act normativ potrivit căruia: „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.


         Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. UNGUR VASILICA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.


          „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 
          „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.


        Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018