COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 8 funcționari publici

3 martie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a opt funcționari publici, după cum urmează:

 

       1. ANGELESCU MIRCEA VICTOR, consilier (fost director)  la Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de director al Direcției Patrimoniu Cultural, a semnat Autorizația pentru cercetare arheologică sistematică prin care autorizează Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” să efectueze săpături arheologice sistematice în situl arheologic Histria, persoana evaluată deținând calitatea de responsabil de șantier.

 

De asemenea, persoana evaluată a avizat Nota Direcției Patrimoniu Cultural privind finanțarea șantierelor arheologice prin Programul național de finanțare a cercetărilor arheologice sistematice, pentru anul 2011, prin care s-a propus ca suma de 800.000 lei să fie repartizată prin încheierea de contracte de cercetare arheologică și conservare primară între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile publice cu atribuții privind cercetarea arheologică (în anexa acestei Note, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” figura cu suma de 220.000 lei, din care suma de 115.000 lei fiind repartizată șantierului arheologic Histria).

Ulterior, a fost încheiat Contractul de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”.

                                               

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003.