COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 18 foști și actuali aleși locali

1 martie 2017, 09:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 18 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

 

 

              1. CATANĂ FLOREL, primar al comunei Galicea Mare, județul Dolj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 iulie 2008 – 08 mai 2013, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Galicea Mare, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 

                 2. IUGA PETRU, primar al comunei Vârfuri, județul Dâmbovița

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 29 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vârfuri, județul Dâmbovița, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

              3. STOICAN ION, primar al comunei Isverna, județul Mehedinți

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iulie 2006 – 23 februarie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de funcționar public de conducere (secretar al comunei Isverna, județul Mehedinți), încălcând astfel dispozițiile art. 33, alin. (2) și, ulterior, art. 34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 și dispozițiile art. 87, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

 

            4. PĂLĂȘAN MIRCEA, primar al comunei Bunești, județul Brașov

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii mandatului de primar 2012 - 2016, a întocmit și semnat proiectele a două hotărâri ale Consiliului Local Bunești cu privire la întocmirea, respectiv aprobarea PUZ pentru imobilul proprietatea sa.

 

Totodată, acesta a semnat avizul favorabil și avizele de oportunitate cu privire la elaborare PUZ pentru același imobil, documente ce au stat la baza eliberării certificatului de urbanism de către Consiliul Județean Brașov și ulterior vor sta la baza eliberării autorizației de construire a unei pensiuni agroturistice pe terenul pentru care acesta a constituit drept de superficie în favoarea fiicei sale, urmând ca aceasta să construiască pensiunea agroturistică cu finanțare din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurară (FEADR).

 

De asemenea, persoana evaluată a întocmit și semnat proiectul hotărârii Consiliului Local privind atribuirea directă a pășunilor comunale către membrii colectivițății locale, în baza căruia Consiliului Local Bunești a închiriat pajiști pentru pășunatul animalelor, pe o durată de 10 ani, persoanei evaluate și fiicei sale. Prin folosirea acestor pajiști închiriate, persoana evaluată și fiica sa au desfășurat activități agricole (creșterea animalelor), au încasat subvenții pentru agricultură în cuantum de 239.576 lei, iar persoana evaluată a realizat și venituri din activități agricole.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

 

             5. DASCĂLU VERGIL, primar al comunei Cioroiași, județul Dolj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 septembrie 2012 – 01 mai 2013, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Cioroiași (reprezentant al Primăriei Comunei Cioroiași), încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 

                6. BOGYA MIKLOS, actual primar și fost viceprimar al comunei Crasna, județul Sălaj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 iunie 2012 – 06 august 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată la Bogya N. Miklos Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003.

 

              7. LAZĂR IOAN, viceprimar al municipiului Marghita, județul Bihor

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 iulie 2012 – 19 august 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Amal Trans S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

          8. NEDEA GHEORGHE, viceprimar al comunei Sălciile, județul Prahova

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 iunie 2012 – 23 iunie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Nedea I. Gheorghe “Lucrări Agricole” Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

          9. ROȘU BEBE AUREL, viceprimar al comunei Unirea, județul Dolj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 30 iunie 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Unirea, județul Olt, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

 

            10. IORDACHE SORIN GEORGE, viceprimar al comunei Grecești, județul Dolj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 ianuarie 2012 – 23 aprilie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație a Școlii gimnaziale Grecești, județul Dolj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

            11. RUDOLF BELA, viceprimar al comunei Belin, județul Covasna

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 iulie 2011 – 06 noiembrie 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată - Rudolf Bela Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

                          12. DINU ILIE, fost primar al orașului Titu, județul Dâmbovița

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 octombrie 2008 – 08 septembrie 2011, a deținut simultan funcția de primar și funcțiile de reprezentant delegat al Primăriei și reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar „Goga Ionescu”.

 

De asemenea, în perioada 18 iunie 2008 – 29 iulie 2009, a deținut simultan funcția de primar și pe cea de administrator al S.C. Gospo Floro Titu S.A., iar în perioada 18 iunie 2008 – 27 iunie 2012, a deținut simultan cu funcția de primar și pe cea de administrator al S.C. Dial Service  S.R.L.      

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 

                13. CIOANĂ MARIN, fost primar și actual consilier local al comunei Dumbrava, județul Mehedinți

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 iunie 2012 – 30 iunie 2014 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Dumbrava,  județul Mehedinți, încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

 

          14. VĂDUVA NICOLAE, fost primar și actual consilier local al comunei Măciuca, județul Vâlcea

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 17 octombrie 2012 – 30 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Măciuca, județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 

     15. CIOCAN  GHEORGHE,  fost viceprimar al comunei  Bălăbănești, județul Galați

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 26 mai 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ,,Ciocan Gheorghe Persoană Fizică Autorizată” din care a obținut venituri nete din profesii libere și activități comerciale în cuantum de 14.210 lei și venituri din activități agricole în cuantum de 13.104 lei, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 91, alin.(1), teza l, alin.(3), teza l și alin.(4)  din același  act  normativ.

 

              16. MOISE ROMEO, fost viceprimar al comunei Gherăseni, județul Buzău

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2012 – 24 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. Raal Gaz S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

 

             17. RADU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Oarja, județul Argeș

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Oarja, în urma căreia a fost încheiat contractul de achiziție publică, având ca obiect livrarea de lemn de foc, între Școala Gimnazială ”D.Rădulescu” Oarja și S.C. Florimar Forest Activ S.R.L., societate comercială la care soția persoanei evaluate deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

       18. ȘTEFAN GHEORGHE TUDORICĂ, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Costești, județul Argeș

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 iunie 2012 – 22 aprile 2014, pe durata mandatului de consilier, S.C. Teuțu Favorit Construct S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic) a încheiat 10 contracte cu instituții aflate sub autoritatea Primăriei Costești, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin.(1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PĂLĂȘAN MIRCEA, MOISE ROMEO, NEDEA GHEORGHE și ȘTEFAN GHEORGHE TUDORICĂ nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

 

 

·  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

 

 

·  art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinții și vicepreşedinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

 

·  art. 87, alin. (1) c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;  lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

 

 

 · art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii județeni care au funcția de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum şi calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

 

 

 

·  art. 91, alin. (1), teza I, alin. (3), teza I și alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului. […] Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. […] În situația  în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele doua funcții incompatibile în termenul prevazut la alin. (3), prefectul va emite ordin prin care se constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrative-teritoriale.Orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale”;

 

 

 

· art. 33, alin. (2) și, ulterior, art. 34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”;

 

 

 

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”;

 

                                                                                   

 

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinței";

 

 

 

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018