COMUNICAT - Incompatibilitate și fals în declarații - HUDIȚĂ CRISTINA, fost manager al Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri „Sfântul Stelian”

19 decembrie 2016, 13:00

 Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că HUDIȚĂ CRISTINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 aprilie 2011 – 23 noiembrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de manager al Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri „Sfântul Stelian” și funcția de medic primar în cadrul D&C Med Com S.R.L..

 

De asemenea, în perioadele 01 aprilie 2011 – 29 iulie 2015 și 01 aprilie 2011 – 11 noiembrie 2015, concomitent cu deținerea funcției de manager al Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependenților pentru Tineri „Sfântul Stelian” a exercitat calitățile de administrator în cadrul S.C. D&C Med Com S.R.L. și în cadrul C.M.C. Second Life S.R.L.

 

Mai mult decât atât, HUDIȚĂ CRISTINA a obținut în perioada 2011-2015 venituri din activități independente (cabinet medical individual) în cuantum de 291.391 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) și lit. c)  din Legea nr.95/2006 potrivit căruia: „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică; […] c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”.

 

Totodată, întrucât persoana evaluată nu a menționat în declarația de interese din anul 2015 calitățile deținute în cadrul societăților comerciale (asociat și administrator în cadrul S.C. D&C Med Com S.R.L. și C.M.C. Second Life S.R.L.), Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, București, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către HUDIȚĂ CRISTINA a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.

 

Potrivit dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, constituie fals în declarații „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. HUDIȚĂ CRISTINA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.


            „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 
            „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.


            Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018