COMUNICAT - Incompatibilitate - BOGDAN AITANA DALINA, fost consilier în cadrul OIRPOSDRU– Regiunea Sud-Vest Oltenia

5 decembrie 2016, 15:00
    Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că BOGDAN AITANA DALINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 iulie 2013 – 26 ianuarie 2015, întrucât a deținut simultan calitatea de funcționar public în cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” - Regiunea Sud-Vest Oltenia și funcția de consultant în management/consilier juridic în cadrul Topges Consulting S.R.L.

 

    Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1), teza a II-a din Secțiunea a 5-a din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

     Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BOGDAN AITANA DALINA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

    „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

    „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
    
    Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independentei operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018