COMUNICAT - Incompatibilitate - BĂLEIA CRISTINA, manager în cadrul Spitalului Municipal Vulcan, județul Hunedoara

5 decembrie 2016, 12:00

 Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că BĂLEIA CRISTINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 martie 2013 – 31 august 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de manager în cadrul Spitalului Municipal Vulcan, județul Hunedoara și de vicepreședinte al Organizației locale a unui partid politic filiala Vulcan, președinte al Organizației Municipale a Femeilor și vicepreședinte al Organizației Județene a Femeilor, structuri din același partid politic.


        Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr.95/2006 potrivit căruia: „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică”.


            Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BĂLEIA CRISTINA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.


           „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 
            „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.


         Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018