COMUNICAT - Conflict de interese administrativ - FUGARU MIRELA IOANA, membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune

16 noiembrie 2016, 09:15

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către FUGARU MIRELA IOANA, membru în Consiliul de Administrație al  Societății Române de Radiodifuziune.

 

În perioada 29 iunie 2010 – 29 iunie 2014, persoana evaluată a participat și a votat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune în cadrul ședințelor desfășurate la nivelul Consiliului de Administrație al S.R.R. cu ocazia adoptării unor decizii referitoare la planul managerial al evenimentelor culturale aflate pe agenda de lucru a S.R.R.  

 

Ulterior, FUGARU MIRELA IOANA a încheiat cu Societatea Română de Radiodifuziune mai multe contracte de prestări servicii pentru organizarea și monitorizarea evenimentelor culturale în cadrul grupurilor de lucru, în valoare totală de 63.842 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, legislația privind conflictul de interese în materie administrativă în raport cu dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 72 din Legea nr. 161/2003 potrivit cărora: art. 70 „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative; art. 71 Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public;  art. 72Persoana care exercită funcția de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazăde a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. FUGARU MIRELA IOANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demniății, funcției sau activității respective [&