COMUNICAT - Incompatibilitate şi conflict de interese penal – 5 persoane cu funcții de conducere din sistemul medical

4 noiembrie 2016, 09:30

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existența conflictului de interese de natură penală în cazul a cinci foști și actuali angajați cu funcții de conducere în sistemul medical, după cum urmează:

 

 1.  PRICOP CRISTIAN FLORINEL, medic șef Secție Ortopedie - Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 decembrie 2014 – 17 septembrie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de medic șef secție la Secția Ortopedie - Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila și de administrator al S.C. Ortocris S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) și art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

     2. SAFTA DANIELA CRISTIANA, șef Secție Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Județul Olt

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 octombrie 2012 – 18 februarie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de șef secție Pediatrie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt și de administrator în cadrul S.C. Safta Dana Ped S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) și art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

  3. KRAFT ZSOLT BELA, șef Secție Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, județul Harghita

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 14 aprilie 2006 – 10 octombrie 2016, întrucât, simultan cu exercitarea funcției de șef secție Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, județul Harghita, a desfașurat activități de manager ca administrator al S.C. Asklepios S.R.L. (având ca obiect de activitate „activități de asistență medicală specializată”), încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) și art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

4. HOMPOTH GYORGY, medic șef Secție Obstretică - Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iulie 2013 – 21 mai 2015, întrucât a exercitat simultan funcțiile de șef secție Obstretică Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și de administrator al S.C. Sananova S.R.L. și S.C. Sananova Echipamente Medicale S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) și art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

5. BĂRĂGAN VIOREL, fost director al Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În cursul anului 2013, a semnat un contract de colaborare între Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj (în calitate de director) și S.C. Centrul de Service de Aparatură Medicală Oltenia S.R.L. (în calitate de administrator), în condițiile în care persoana evaluată a realizat venituri salariale atât de la Centrul Județean de Aparatură Medicală cât și de la Centrul de Service Aparatură Medicală Oltenia SRL.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BĂRĂGAN VIOREL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SAFTA DANIELA CRISTIANA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:


                -     art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate”;

 

-          art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”;

 

-          art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruiaFapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018