COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal – 8 funcționari publici

14 octombrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a opt funcționari publici, după cum urmează: 

        1.       HOBEANU DUMITRU, președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de director executiv în cadrul Direcției Relații Contractuale din cadrul C.A.S. Vâlcea, a semnat un contract de furnizare servicii medicale, încheiat între C.A.S. Vâlcea și C.M.I. Hobeanu Maria, cabinet al cărui medic titular este soția sa. Pentru serviciile medicale prestate în baza acestui contract C.M.I. Hobeanu Mariaa încasat de la  C.A.S. Vâlcea venituri în cuantum de 158.536,6 Lei.

 

Mai mult decât atât, în calitate de președinte-director general al C.A.S. Vâlcea,persoana evaluată a aprobat Raportul de control emis de C.A.S. Vâlcea ca urmare a acțiunii de control efectuate la C.M.I. Hobeanu Maria.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea 161/2003 și dispozițiile art. 310, alin. (2) din Legea 95/2006.

 

            2.       ȘTEFAN CRISTINA, director executiv adjunct în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 februarie 2010 – 03 octombrie 2013, întrucât în perioada exercitării funcției publice de director executiv adjunct în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, a desfășurat activități remunerate, în baza Convențiilor Civile și a Contractelor individuale de muncă, care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fișei postului.

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.