Comunicat - incompatibilitate și fals în declarații - AVRAM GABRIEL, consilier local al comunei Rucăr, județul Argeș

19 august 2016, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații în cazul lui AVRAM GABRIEL, consilier local pentru mandatele 2012 – 2016 și 2016 - 2020 al comunei Rucăr, județul Argeș.

AVRAM GABRIEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii mandatului 2012-2016 de consilier local, întrucât  societatea  comercială Nic-Com-Geo S.R.L. (la care acesta, împreună cu soția sa, deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat cu Primăria Rucăr contracte comerciale de furnizare produse, prin care societatea amintită a furnizat Primăriei Rucăr materiale de construcții și materiale de întreținere în cuantum de 135.328,65 Lei.

 

AVRAM GABRIEL a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

 

De asemenea, întrucât persoana evaluată nu a menționat în declarațiile de interese depuse în calitate de consilier local pentru mandatul 2012-2016, nici deținerea calității de asociat și funcției de administrator la S.C. Nic-Com-Geo S.R.L., nici contractele comerciale de furnizare produse încheiate de către această societate comercială cu Primăria Rucăr, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung-Muscel, județul Argeș, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către AVRAM GABRIEL a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.

 

Potrivit dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, constituie fals în declarații „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe”.