Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ - 2 funcționari publici

5 august 2016, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a doi funcționari publici, după cum urmează:

      1.   ȚICU CĂTĂLIN, funcționar public în cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 februarie 2011 – 25 ianuarie 2016, întrucât în perioada exercitării funcției publice a deținut și funcția de administrator, ulterior tehnician (angajat cu contract individual de muncă) în cadrul S.C. Sinaia Forever S.R.L., societate comercială cu capital integral de stat, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

2.       BONCEA ALEXANDRU, funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Călărași – Centrul local Lehliu-Gară

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada deținerii funcției publice la Centrul Local Lehliu Gară, Centrul Județean Călărași al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a fost mandatar al soției sale în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de funcționar public la Centrul Local Lehliu Gară, Centrul Județean Călărași al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a intervenit în procesul de soluționare a cererilor unice de plată pe suprafață depuse de soția acestuia.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a), c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: în cadrul […] societăţilor comerciale […] din sectorul public”;

 

·  art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită”;

 

·  art. 79 alin. (1), lit. a), c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. „În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. […]”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 5 august 2016

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018