Comunicat - avere nejustificată - MARIANA GEORGESCU - director la Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Sectorului 2

27 iulie 2016, 08:30

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 1.055.755,19 Lei, între averea dobândită și veniturile realizate în perioada exercitării funcției publice de către MARIANA GEORGESCU, director la Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Sectorului 2.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției de către MARIANA GEORGESCU.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum și despre existența diferențelor semnificative. MARIANA GEORGESCU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 26 iulie 2016