Comunicat - conflict de interese penal - ARDELEAN ROMOLICA, consilier superior în cadrul Serviciului de Sănătate și Bunăstare a Animalelor, Monitorizare Boli și medic veterinar oficial al Circumscripției Sanitare Veterinare Zonale Zalău

28 iunie 2016, 16:30

 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese de către ARDELEAN ROMOLICA, consilier superior în cadrul Serviciului de Sănătate și Bunăstare a Animalelor, Monitorizare Boli și medic veterinar oficial al Circumscripției Sanitare Veterinare Zonale Zalău.


În perioada 2006 -2013, persoana evaluată a avizat lunar deconturi în vederea plății, la Cabinetul Medical Veterinar al fratelelui si cumnatului său, încălcând astfel prevederile art. 301 din Codul penal cu privire la conflictul de interese.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către ARDELEAN ROMOLICA a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României,  potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.


Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 iunie 2016