Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal - 11 aleși locali

14 iunie 2016, 10:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 11 aleși locali (4 primari, 3 viceprimari și 4 consilieri locali), după cum urmează:

1.

ENCIAN VASILE, Primar al comunei Matei, județul Bistrița Năsăud

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de primar, a încheiat la datele de 28 aprilie și 30 aprilie 2014, două contracte de închiriere pajiști cu Asociația Crescătorilor de Taurine Corvinești, al cărei președinte a fost până la data de 25 aprilie 2014.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către ENCIAN VASILE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

2.

SOCOL GHEORGHE, Primar al comunei Dragomirești Vale, județul Ilfov

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 iunie 2012, întrucât deține simultan funcțiile de primar și președinte al Clubului Sportiv „Viitorul” Dragomirești Vale (instituție publică în subordinea Consiliului Local Dragomirești Vale), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

3.

BRÎNDUȘ VIOREL, Primar al comunei Valea Lungă, județul Dâmbovița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 septembrie 2012 – 30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii cu cls. I - VIII Valea Lungă Cricov, județul Dâmbovița, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4.

BANZEA ION, Primar al Comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În perioada exercitării mandatului de primar, BANZEA ION a inițiat Proiectele de hotărâre care au stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Poienarii de Muscel nr. 60/22 decembrie 2011 (privind închirierea unor spații pentru sediile sociale ale Asociațiilor crescătorilor de animale și proprietari de pășuni de pe raza comunei Poienarii de Muscel) și Hotărârii Consiliului Local al Comunei Poienarii de Muscel nr. 17/24 aprilie 2012 (privind aprobarea concesionării pajiștilor comunale).

 

Ulterior, în calitate de reprezentant al  Primăriei Comunei Poienarii de Muscel, a încheiat și semnat cu Asociația Crescătorilor și Utilizatorilor de Pășuni – Jugur (asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru fondator și funcția de vicepreședinte) un Contract de închiriere având ca obiect închirierea unei camere în fosta Primărie Jugur, pentru sediul social și locul unde își va desfășura activitatea asociația (la data de 29 decembrie 2011), și un Contract de concesiune având ca obiect exploatarea islazului comunal Jugur în suprafață de 61,57 ha (la data de 08 mai 2012).

 

Menționăm faptul că Asociația Crescătorilor și Utilizatorilor de Pășuni – Jugur și-a căpătat personalitate juridică la data de 26 martie 2012.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003 şi art. 75, lit. b) și f) din Legea 393/2004.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BANZEA ION a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, întrucât, acesta a încheiat contracte cu Asociația Crescătorilor și Utilizatorilor de Pășuni – Jugur, prin atribuire directă, fără respectarea dispozițiilor legale în materie și de  asemenea în condițiile în care aceasta asociație nu era înregistrată la Registrul Special „Asociații și Fundații” al Judecătoriei Câmpulung, în momentul semnării contractelor.

5.

DĂDULESCU RADU SORIN, Viceprimar al comunei Studina, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 26 iunie 2012, întrucât deține simultan funcțiile de viceprimar și administrator al S.C. DEMAR TRANS S.R.L. și S.C. AUTO DĂDULESCU S.R.L, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

6.

NICOLAE CONSTANTIN, Viceprimar al orașului Băneasa, județul Constanța

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iunie 2012    30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan  funcțiile de viceprimar și membru în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Băneasa, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

7.

LEONTE IULIAN, Viceprimar al orașului Ovidiu, județul Constanța

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 octombrie 2012-29 noiembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și membru în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Ion Podaru” din orașul Ovidiu, județul Constanța, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003

8.

PINTILIE MARIUS NICOLAE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului 2012 – 2016, S.C. LORIMER S.A. și S.C. PANIFICAȚIE TRADIȚIONALĂ S.R.L. (societăți comerciale în cadrul cărora deținea la acea dată calitatea de asociat și de administrator) au încheiat contracte comerciale de furnizare produse atât cu Primăria Municipiului Pașcani cât și cu Creșa nr. 1 Pașcani, Colegiul Tehnic Căi Ferate Unirea” Pașcani, Biblioteca Municipală Pașcani, Clubul Sportiv Municipal Pașcani, Școala Gimnazială ”Iordache Cantacuzino” Pașcani, S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani, S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani și Spitalul Municipal de Urgență Pașcani,  contracte în baza cărora societățile comerciale menționate mai sus au încasat suma totală de 184.302,60 lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

9.

BUT CRISTIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zimandu Nou, județul Arad

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 18 iunie 2008 – 29 mai 2014, a participat la deliberarea și adoptarea a cinci Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Zimandu Nou privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Zimandu Nou pe anii 2009, 2011, 2012, 2013 și 2014, împreună cu procesele – verbale de ședință, prin care au fost alocate sume de bani de la bugetul local către Asociația „Andrei Șaguna Pro Arad” (asociație în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru fondator).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 75, lit. f) și și art. 77 din Legea 393/2004 și dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001.

10.

MOSOR MARIA, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Agapia, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului, a participat la data de 01 martie 2013 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Agapia privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a procedurii de licitație a pășunilor în vederea concesionării.

 

La data de 25 aprilie 2013, ulterior adoptării acestei hotărâri, Primăria comunei Agapia (în calitate de concedent) a încheiat un contract de concesiune cu Asociația Crescătorilor de Animale Răchițiș Agapia – Neamț (în calitate de concesionar), asociație în cadrul căreia o rudă de gradul IV a persoanei evaluate, deține funcția de președinte.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și dispozițiile art. 77 din Legea 393/2004.

11.

FĂTU ION, Consilier local în cadrul Consiliului Local Merei, județul Buzău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În perioada exercitării mandatului, a participat la data de 27 februarie 2014 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Merei privind închirierea suprafețelor de pajiști disponibile din domeniul privat al comunei.

 

La data de 28 aprilie 2014, ulterior adoptării acestei hotărâri, Primăria comunei Merei (reprezentată legal prin primar Chircă Ștefan) a încheiat cu fiica persoanei evaluate două contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul  privat al comunei Merei.

 

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea 393/2004 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către FĂTU ION a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ENCIAN VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.

 

·  art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] este incompatibilă cu […];  funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societăţile comerciale, […] precum şi la instituţiile publice””.

 

·  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaconsilierii locali […] care au […] calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea sau sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul (...) alesului local. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

 

·  art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

 

·  art. 75, lit. a), b) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […];  orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri ; […]; o asociație sau fundație din care fac parte.”

 

·  art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;

 

·  art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 14 iunie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018