Comunicat - conflict de interese penal - CHIRU SORIN - CLAUDIAN, director general în cadrul I.N.C.D.C.S.Z. Brașov

1 iunie 2016, 09:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind  posibila încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către CHIRU SORIN – CLAUDIAN, director general în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr (I.N.C.D.C.S.Z.) Brașov.

 

În perioada  2011 - 2012, CHIRU SORIN - CLAUDIAN a semnat și aprobat pentru fiica sa mai multe documente (anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică stagiar la Compartimentu-laboratorul de cercetare pentru tehnologia culturilor și marketing din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, decizia de constituire a Comisiei pentru examinarea cunoștințelor profesionale ale candidaților, fișa postului, cererea de demisie și adeverința de vechime) și a încheiat un număr de trei contracte cu S.C. KWIZDA AGRO ROMÂNIA S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deținut calitatea de angajat în perioada 03 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2014).   

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CHIRU SORIN - CLAUDIAN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 1 iunie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018