Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI, fost director general și manager al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova

30 mai 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și indicii privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese de către CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI, fost director general și manager al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova.

 

CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în exercițiul funcțiilor publice de conducere deținute în cadrul Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova a încheiat contracte și a aprobat încheierea de contracte având un interes personal de natură patrimonială (respectiv obținerea de beneficii bănești) ce a influențat îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi reveneau

 

Astfel, CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI a încheiat trei contracte (semnate atât în calitate de reprezentant legal al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, cât și în nume propriu) și a aprobat (în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova) încheierea a 18 contracte în valoare totală de 182.153  lei, între Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și persoana fizică Cornișteanu Mircea-Mihai).

De asemenea, întrucât în perioada exercitării funcțiilor de conducere, aceasta a îndeplinit acte prin care a obținut, direct, foloase materiale pentru sine în sumă totală de 182.153  lei (în temeiul contractelor încheiate) CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI a încălcat, astfel, și legislația privind conflictul de interese atât în materie penală.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, atât dispozițiile art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, potrivit căruiaConflictul de interese în materie adminstrativă „se naște dintr-o situație în care oficialul are un interes privat care influențează sau este de natură a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a îndatoririlor  sale publice. […] Pentru existența conflictului de interese în materie administrativă este suficient ca interesul privat să fie de natură a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a funcției publice; acest rezultat nu trebuie neapărat să se producă. […].  Dacă în cazul conflictului de interese de tip potențial conduita cerută oficialului este mai degrabă exercitarea în mod transparent și echidistant a atribuțiilor sale, în cazul conflictului de interese de tip actual oficialul trebuie să se abțină de la luarea oricăror decizii. Conflictul de interese consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a abținut de la luarea unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual și implică latura sancționatorie a reglementării, dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative, cât și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a mai sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Ștefănescu Ilarian și Mănescu Gabriel, persoane cu funcții de conducere din cadrul Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, întrucât, în perioada exercitării funcțiilor de conducere, aceștia au îndeplinit acte prin care s-au obţinut, direct, foloase patrimoniale pentru Cornișteanu Mircea-Mihai (superiorul lor ierarhic direct).

Astfel, Ștefănescu Ilarian a semnat 26 contracte încheiate între Teatrul Național și persoana fizică Cornișteanu Mircea-Mihai, iar Mănescu Gabriel a semnat un contract încheiat între aceleași părți (în condițiile în care încheierea acestor contracte nu a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Teatrului și nu există alte acte administrative privind aprobarea încheierii) în baza cărora CORNIȘTEANU MIRCEA-MIHAI a încasat suma totală de 94.069 lei.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 30 mai 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018