Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal - 30 aleși locali

27 mai 2016, 16:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 30 aleși locali (4 primari, 8 viceprimari, 1 consilier județean, 15 consilieri locali și 2 foști consilieri locali), după cum urmează:

1.         

CĂTANĂ IOSIF CRISTIAN, Primar al comunei Criciova, județul Timiș şi fost viceprimar  în perioada 29 iunie 2012 – 03 iunie 2014

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 – 09 februarie 2016, întrucât a deținut simultan atât funcția de viceprimar și ulterior pe cea de primar cât și funcţia de administrator al S.C. TRANS CATANA S.R.L. (în perioada 29 iunie 2012 – 25 octombrie 2012) și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „CĂTANĂ CRISTIAN-IOSIF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” (în perioada 29 iunie 2012 – 09 februarie 2016), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  și g) din Legea nr. 161/2003.

2.         

COMAN VASILE, Primar al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În perioada exercitării mandatului, a semnat două ordine de plată în beneficiul societăților R.G.HOLZ COMPANY S.R.L. și MARWOOD INTERNATIONAL S.R.L. prin care s-a produs un folos material pentru sine și pentru soția acestuia în valoare totală de 4.648,74 lei.

 

În perioada 22 septembrie 1999 – 27 iunie 2012, COMAN VASILE a deținut funcția de administrator al R.G.HOLZ COMPANY S.R.L., în prezent deținând calitatea de asociat unic iar soția acestuia a deținut funcția de administrator al MARWOOD INTERNATIONAL S.R.L, în perioada 06 martie 2002 – 26 noiembrie 2009, în prezent deținând calitatea de asociat unic.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi art. 75, lit. a) din Legea 393/2004.

 

De asemenea, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat trei ordine de plată în beneficiul societăților R.G.HOLZ COMPANY S.R.L., MARWOOD INTERNATIONAL S.R.L., și CONREP S.A., prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, atât pentru sine și pentru soția acestuia cât și pentru o societate comercială cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, în valoare totală de 58.757,40 lei.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către COMAN VASILE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

3.         

VOICAN ION, Primar al comunei Bălilești, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 martie 2009 – 16 iunie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Bălilești, județul Argeș, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

4.         

ZAMFIR MARIAN, Primar al comunei Maia, județul Ialomița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 septembrie 2012 – 01 februarie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale „Barbu Catargiu” Maia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

5.         

BIZĂU SORIN VASILE, Viceprimar al comunei Bogdan Vodă, județul Maramureș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 06 martie 2013 – 30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan  funcțiile de viceprimar și membru în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Bogdan Vodă, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

6.         

CĂBUN VALENTIN, Viceprimar al comunei Deleni, județul Constanța

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „CABUN VALENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003

7.         

CIVINETE COSTEL, Viceprimar al Comunei Coțofenii din Față, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 – 01 februarie 2016, întrucât a deținut funcția de viceprimar simultan cu calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „CIVINETE COSTEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

8.         

MITITICĂI AUREL, Viceprimar al comunei Răchiți, județul Botoșani

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 octombrie 2013 – 31 mai 2014, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar şi calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Răchiți, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

9.         

OCEANU ADRIAN – IULIAN, Viceprimar al comunei Valea Doftanei, județul Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar a participat la şedinţele Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei votând pentru aprobarea H.C.L. din data de 29 mai 2013 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei semnând totodată şi contractul de închiriere a pajiștilor între Primăria comunei Valea Doftanei şi Asociația Crescătorilor de Animale – Teșila – Valea Doftanei (asociație din care face parte, în calitate de membru, cumnata persoanei evaluate) precum şi diversele documente care au stat la baza încheierii contractului de închiriere.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

10.      

PĂDURARU CONSTANTIN, Viceprimar al comunei Dochia, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a participat la data de 15 martie 2013 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local privind organizarea pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Dochia în anul 2013.

 

La data de 20 martie 2013, ulterior adoptării acestei Hotărâri a Consiliului local, a semnat în calitate de viceprimar al comunei Dochia, contractul de închiriere pășune încheiat între Primăria comunei Dochia, în calitate de proprietar, și tatăl său, în calitate de crescător de animale/organizator de stână (delegat al crescătorilor de animale).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit. a) din Legea 393/2004 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PĂDURARU CONSTANTIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

11.      

PREDOAICA MAGDALENA, Viceprimar al Comunei Galicea Mare, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2012 – 04 decembrie 2013, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „PREDOAICA VICTOR - MAGDALENA ȘI CRISTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

12.      

ȚAPU DANIEL, Viceprimar al comunei Sângeru, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 03 iulie 2012 – 03 septembrie 2012, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „ȚAPU D.DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

13.      

ARBUNEA TUDOREL, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brăila

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, (societate comercială înființată de către Consiliul Local al municipiului Brăila) a încheiat la data de 16.03.2015, în calitate de achizitor, un contract de servicii în valoare totală de 202.878 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 48.690 lei cu S.C. DIOP SECURITY S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia Arbunea Tudorel deține funcția de administrator și calitatea de asociat) în calitate de prestator, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

14.      

AVRAM ANDREI MILUȚĂ, Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ghimbav, județul Brașov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local și-a exprimat votul în cadrul ședințelor desfășurate la nivelul Consiliului Local al orașului Ghimbav cu ocazia adoptării a trei Hotărâri ale Consiliului Local  privind aprobarea încheierii unor contracte de finanțare între Consiliul Local și Structurile sportive A.S. „Viitorul” Ghimbav respectiv A.S. „Viitorul” Ghimbav 2014.

 

AVRAM ANDREI MILUȚĂ deține în cadrul Asociației Sportive „Viitorul” Ghimbav calitatea de asociat-membru fondator și vicepreședinte iar în cadrul Asociației Sportive „Viitorul” Ghimbav 2014 deține calitatea de asociat-membru fondator și administrator.

 

Ulterior încheierii contractelor de finanțare cu cele două structuri sportive, Consiliul Local Ghimbav a transferat în conturile acestor asociații suma de 520.000 lei (aprox. 117.117 euro).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75 şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

15.      

DABA GHEORGHE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cornereva, județul Caraș Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat la data de 18 aprilie 2013 adoptarea Hotărârii Consiliului local al comunei Cornereva privind închirierea unor suprafețe de teren din golul alpin al comunei Cornereva la persoane fizice, crescători de animale.

 

La data de 29 mai 2013, ulterior adoptării acestei hotărâri, Consiliul Local al Comunei Cornereva (reprezentat prin primar Novăcescu Nicolae) a încheiat în calitate de concedent, un contract de închiriere teren în suprafață de 3,5 ha care aparține domeniului public al comunei Cornereva cu DABA GHEORGHE, în calitate de concesionar.

 

Contractul de închiriere a fost încheiat inițial pe o durată de 3 ani și ulterior a fost prelungită durata contractului, prin act adițional, o perioadă de 5 ani.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75 şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către DABA GHEORGHE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

16.      

DUMITRAȘCU MIHAI, Funcționar public în cadrul Primăriei comunei Fărcaș, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22 noiembrie 2013, întrucât deține simultan cu funcția publică de execuție de inspector în cadrul Primăriei comunei Fărcaș, județul Dolj și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Melinești, județul Dolj, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

17.      

ENACHE TITI, Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, județul Constanța

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a luat parte la deliberarea și adoptarea a patru Hotărâri ale Consiliului Local Ovidiu, în temeiul cărora  Primăria Ovidiu a efectuat 50 de achiziții directe - cumpărare materiale necesare întreținerii sectorului spații verzi și materiale construcții în sumă totală de 52.675,95 lei  de la S.C. RO-STEL LIGA S.R.L.(societate comercialăla la care ENACHE TITI deține atât calitatea de asociat - cota de participare la beneficii și pierderi 5 % cât și funcția de administrator, iar soția sa deține calitatea de asociat - cota de participare la beneficii și pierderi 95 %).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit.a) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

18.      

ENACHE VASILE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Girov, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, având un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la ședințele desfășurate la nivelul Consiliului Local al comunei Girov votând pentru adoptarea a șapte Hotărâri ale Consiliul Local Girov privind suprafețele de teren ce aparțin domeniul privat al comunei.

 

La datele de 17 noiembrie 2009 și 12 aprilie 2010, ulterior adoptării acestor hotărâri, Consiliul Local Girov a încheiat cu S.C. Euroferma S.R.L. societate comercială reprezentată prin Enache Vasile (împuternicit din partea numitei Enache Diana Carmen-administrator), un contract privind concesiunea suprafeței de 200.000 m.p. teren pentru pășunat (pentru o durată de 49 de ani), și un contract privind exploatarea terenului în suprafață de 12 ha în scop de pășunat (pentru o perioadă de 10 ani) precum și cinci acte adiționale la acest contract.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001, art. 76, alin. (2) din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

19.      

GRIGORAȘ SORIN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Români, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 iunie 2012, întrucât deține simultan calitățile de consilier și angajat cu contract individual de muncă în cadrul Consiliului Local al comunei Români-Compartimentul ameliorare și reproducție în zootehnie, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

20.      

GRUESCU EMIL, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Boșorod, județul Hunedoara

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În dubla calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Boșorod și președinte al Asociației Crescătorilor de Animale din Comuna Boșorod a participat la ședința comună a comisiilor de specialitate ale consiliului local din data de 17 ianuarie 2013 în care s-a dezbătut proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Boșorod prin care s-a propus modificarea redevenței la concesionarea pășunilor primăriei, avizând favorabil proiectul de hotărâre și semnând Raportul de avizare.

 

De asemenea, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Boșorod din data de 21 ianuarie 2013, a participat la dezbaterea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a propus modificarea redevenței la concesionarea pășunilor primăriei, votând pentru adoptarea acestei hotărâri.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. b) , e) și f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

21.      

IONICĂ ION, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier județean, S.C. MILARASI S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator), respectiv S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. (societate comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator), au încheiat contracte comerciale de prestări servicii (achiziții directe de servicii în baza unor facturi) cu Consiliul Județean Prahova, Direcția Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap - Mislea, Centrul Județean de Cultură Prahova, Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

În baza acestor contracte, societățile comerciale menționate mai sus au încasat suma totală de 2.090,02 lei.

22.      

MALIȚĂ RADU, fost Consilier local  în cadrul Consiliului Local al Comunei Biharia, județul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. HUMAN JOB SECURITY S.R.L. (societate comercială la care acesta deține calitatea de asociat și funcția de administrator), a încheiat cu Primăria Comunei Biharia două contracte de prestări servicii de pază și un act adițional, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

23.      

MARIAN MIHAELA, Consilier local în cadrul Consiliul local Târgu Neamț, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Arianis Prod Com S.R.L.(societate comercială în cadrul căreia Marian Mihaela deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic), a furnizat Primăriei orașului Târgu Neamț și instituțiilor publice/societăților comerciale înființate ori aflate în subordinea/autoritatea Consiliului local Târgu Neamț, produse în valoare totală de 43.934,33 lei, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

24.      

MUNTEAN PETRU, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 9 iulie 2012, întrucât deține simultan funcțiile de consilier local și consilier personal al primarului comunei Constantin Daicoviciu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

25.      

NASTE VASILE, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Crăiești, județul Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat adoptarea Hotărârii Consiliului local al comunei Crăiești din data de 29 martie 2013 privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere încheiat la data de 21 mai 2010 între Consiliul local al comunei Crăiești - în calitate de locator (reprezentat de către primar și viceprimar) și Asociația crescătorilor de taurine din comuna Crăiești - în calitate de locatar (reprezentată de către Naste Vasile).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

26.      

NEAMȚU CRISTII, Consilier local în cadrul Consiliului Local Piscu Vechi, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. C.N. TEHNO-FOREST S.R.L. (societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția administrator unic) a încheiat cu Școala Gimnazială Piscu Vechi (instituție subordonată Consiliului Local Piscu Vechi) două contracte de furnizare de produse în valoare totală de 47.176,16 lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

27.      

RADU CEZAR AURELIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, județul Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local RADU CEZAR AURELIAN a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Rădăuți din data de 28 noiembrie 2013 privind Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT – Municipiul Rădăuți și modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2013, hotărâre prin care i-a fost repartizată suma de 1.131.247 lei Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți, al cărui director medical este.

 

De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, RADU CEZAR AURELIAN a votat atât  Proiectul referitor la aprobarea modificării și completării statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți cât și Proiectul de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ce aparțin Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75 şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

28.      

SOARE NICULAI, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Seimeni, județul Constanța

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 – 01 aprilie 2015, întrucât a deținut simultan, calitățile de consilier local și angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

29.      

UNGUREANU GELU, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pîngărați din data de 4 aprilie 2013 privind aprobarea concesionării suprafeței de 688,88 ha păsune comunală și păduri de folosinți silvopastorale ce se află în proprietatea publică a comunei Pîngărați, județul Neamț.

 

La data de 08 aprilie 2013, ulterior aprobării acestei hotărâri, Primăria Pîngărați a încheiat prin atribuire directă, un contract de concesiune cu Asociația Crescătorilor de Animale Pîngărați (asociației al cărei membru fondator este UNGUREANU GELU).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

30.      

UNGUREANU VIOREL, fost Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Vicusor Serv S.R.L., societate comercială la care UNGUREANU VIOREL deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic, a încheiat cu Primăria comunei Dorna Candrenilor, la data de 14 noiembrie 2013, un contract de prestări servicii masă lemnoasă, în valoare totală de 3.921,24 lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PREDOAICA MAGDALENA și ENACHE VASILE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.

·  art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] este incompatibilă cu […] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;  […] membru al consiliului de administraţie […] la instituţiile publice;  […];  calitatea de comerciant persoană fizică”.

·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu […]; calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv (...) ”.

·  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaconsilierii locali […] care au […] calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea sau sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul (...) alesului local. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

·  art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate public. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; […].”

·  art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

·  art. 75, lit. b), c), e) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […];  orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri ; […]; orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; o asociaþie sau fundaþie din care fac parte. ”

·  art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;

·  art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 27 mai 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018