Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ - 19 foşti sau actuali aleși locali

1 aprilie 2016, 13:30
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 19 foşti sau actuali aleși locali (4 primari, 4 viceprimari și 11 consilieri locali), după cum urmează:

1.

RUJOI MARINER CLAUDIU, primar al comunei Husnicioara, judeţul Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTARTIV

În perioada exercitării mandatului de primar a semnat dispoziția de reîncadrare a tatălui său în funcția de referent în cadrul Primăriei comunei Husnicioara, încălcând, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1)  și (2) din Legea nr. 161/2003.

2.

ROMAN DUMITRU, primar al Comunei Dimitrie Cantemir, județul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada exercitării mandatului de primar a desfășurat activități remunerate și a deținut simultan mai multe funcții și calități, după cum urmează:

- în perioada 04 iunie 2014 – 29 septembrie 2015 a deținut simultan cu funcția de primar și calitatea  de comerciant persoană fizică în cadrul Roman G. G. Dumitru Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003;

- începând cu data de 04 iunie 2014, în timpul exercitării mandatului de primar, a desfășurat activități remunerate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003;

- în perioada 04 iunie 2014 – 03 aprilie 2015, a deținut simultan cu funcția de primar și calitatea de expert tehnic judiciar în specializarea topografie, cadastru și geodezie, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

3.

RUGINĂ NICOLAE, primar al orașului Vânju Mare, județul Mehedinți

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 august 2012 – 09 ianuarie 2014, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Vânju Mare (în perioada 29 august 2012 – 01 octombrie 2013), respectiv, în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Dr. Victor Gomoiu” Vânju Mare (în perioada 01 octombrie 2013 – 09 ianuarie 2014), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4.

STROE GHEORGHE, primar al comunei Ciochina, județul Ialomița

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 21 iunie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de primar și calitatea de titular al Întreprinderii Individuale „Stroe Stroe Gheorghe”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5.

BRABETE MARIAN, viceprimar al comunei Pietrari, județul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 septembrie 2012– 19 august 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și administrator al S.C. CARDINALUL S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6.

MARIȚA GELU, viceprimar al comunei Vișina, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 iunie 2012, întrucât deține simultan funcțiile de viceprimar și administrator al S.C. VIS MARGEL S.R.L, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7.

GHEORGHE ILIE, viceprimar al Orașului Filiași, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iulie 2012 – 27 septembrie 2013, întrucât a deținut simultan  funcțiile de viceprimar și membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8.

DUMITRU BEBE, viceprimar al comunei Ghercești, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 - 20 iulie 2015, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de asociat şi titular întreprindere individuală în cadrul „Dumitru N. Bebe Întreprindere Individuală”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

9.

VAKARIA ERNÖ, fost consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Lăzarea, județul Harghita,

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Prim Laz Com S.R.L., societate comercială la care Vakaria Ernö deținea calitatea de asociat, a încheiat un număr de 25 de contracte de prestări servicii cu Primăria comunei Lăzarea și două contracte de prestări servicii cu Școala Generală „Bethlen Gabor” Lăzarea, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

10.

VASILE CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sasca Montană, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 mai 2014 – 27 iulie 2015, întrucât a deținut simultan calitatea de consilier local și funcția de director în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița R.A., încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

11.

SOLOMON SILVIA DOINA, consilier local în cadrul Consiliului Local Tetoiu, jud. Vîlcea,

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Silvia S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcția de administrator), a emis facturi fiscale în baza cărora a furnizat produse și a prestat servicii în valoare de 19.040 lei, către Primăria comunei Tetoiu, respectiv, Şcoala Gimnazială Țepești (instituție aflată sub autoritatea unității administrative-teritoriale).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003

12.

SCORȚA MIHAI-MIȘU, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate taxele și tarifele practicate populației și agenților economici de către Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, societate comercială al cărei unic acționar este Consiliul Local al Municipiului Tecuci și cu care SCORȚA MIHAI-MIȘU avea încheiate contracte de închiriere.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

13.

CIRCA HONORIUS EDUARD ADRIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 3 București

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 noiembrie 2014, întrucât deține simultan cu funcţia publică de comisar șef în cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General şi calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 3 București, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

 

 

 

14.

OPRIȚA FLORIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud, județul Alba

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Aiud  precum și la dezbaterile care au stat la baza adoptării acesteia privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare din municipiul Aiud, deşi acesta deţinea calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul  S.C. ,,Greendays Valorizacao dos Residuos, Proteccao do Ambriente” S.A., societate căreia Consiliul local i-a concesionat serviciul public de salubritate.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

15.

NECHIFOR DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Petricani, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 iulie 2012-16 august 2012, întrucât a deținut simultan calităţile de consilier local şi consilier personal al primarului comunei Petricani, județul Neamț,  încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

16.

UȚĂ IOAN RADU, consilier local (delegat sătesc) în cadrul Consiliului Local Bistrița, județul Bistrița Năsăud

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. REGAL HOUSE S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia Uță Ioan Radu deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator), a încheiat cu Primăria municipiului Bistrița un contract de executare lucrări în valoare totală de 34.934,52 lei, și a executat lucrări de renovare și vopsire a sălii voluntari SVSU Bistrița, contravaloarea lucrărilor fiind de 1.929 lei.

 

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

17.

TANASĂ VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Breaza

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 mai 2015, întrucât deține simultan calităţile de consilier local şi angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Breaza, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

18.

GORUN MARIUS NICUŞOR, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sacoşu Turcesc, judeţul Timiş

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. LA PUIU BĂNĂŢEANUL S.R.L. (societate în cadrul căreia tatăl persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator), a emis în perioada 25 martie 2013 -19 iulie 2013,  facturi fiscale către Primăria comunei Sacoşu Turcesc, în baza cărora a prestat servicii în valoare de 19.173,3 lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) şi (2) coroborat cu dispozițiile art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

19.

AMZA IULIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. DAY COM-MARKET S.R.L. (societate în cadrul căreia acesta deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator) a emis facturi fiscale în baza cărora a furnizat produse în valoare de 12.623 lei către Primăria comunei Gîrla Mare, judeţul Mehedinţi.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu dispozițiile art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ROMAN DUMITRU, STROE GHEORGHE, DUMITRU BEBE şi NECHIFOR DUMITRU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:


·   art. 76, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrimarii și viceprimarii, […] sunt obligați să nu  emită  un  act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său  […]; Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;.

 

·   art. 87, alin. (1), lit. d), f), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu […];  funcția de administrator…la societățile comerciale; funcția de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național; […]  calitatea de comerciant persoană fizică; […] orice alte funcții publice sau activități remunerate”.

 

·   art. 88, alin. (1), lit. c) şi d) din Legea 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local […] este incompatibilă cu […];  calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […];  funcția de […] director,  […] la […] regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă […]”.

 

·   art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaconsilierii locali […] care au […] calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea sau sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul (...) alesului local. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

 

·   art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local de la data încheierii contractelor.

 

·   art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, (…) a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.

 

·   art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

 

·   art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […]”;

 

·   art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare. 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 1 aprilie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018