Comunicat - conflict de interese administrativ - CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN, manager al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Benedek Geza” Covasna

30 martie 2016, 09:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN, manager al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară ”Benedek Geza” Covasna, întrucât, acesta a încheiat și semnat în perioada 2012-2014, în calitate de reprezentant al spitalului, un contract de prestări servicii medicale precum și actele adiționale la alte trei contracte de prestări servicii medicale în valoare totală de 66.600 lei cu P.F.A. Enea Nicolae (al cărei titular este unchiul persoanei evaluate).

 

CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 178, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pânã la data de 28.08.2015) devenite dispozițiile art. 180, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit cãrora Constituie conflict de interese deținerea […] de […]  interese la societățile comerciale […] care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să exercite funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de […] interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză; Incompatibilitățile și conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât și reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenționează să exercite funcția de manager de spital;  Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate în urma licitației publice se află […] în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele […] de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept […].”

Persoana evaluată a fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevãzut de lege, în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparþialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE, 30 martie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018