Comunicat - incompatibilitate - DRAGNEA ELENA-DANIELA, consilier în cadrul C.A.S. Vrancea

29 martie 2016, 16:30

 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că DRAGNEA ELENA-DANIELA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 martie 2009 – 01 iunie 2013, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de consilier superior în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea și funcția de medic specialist în cadrul S.C. EUROMEDIC ROMÂNIA S.R.L., furnizor de servicii medicale aflat în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea.

 

DRAGNEA ELENA-DANIELA a încălcat, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, […]  pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public […] potrivit fişei postului”, şi dispozițiile art. 285, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare până la data de 28.08.2015), potrivit căruia „Personalul CNAS și al caselor de asigurări este constituit din funcționari publici și personal contractual, în condițiile legii, și nu pot desfășura activități la furnizorii de servicii medicale”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DRAGNEA ELENA-DANIELA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaþiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancþionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independentei operaþionale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare. 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 29 martie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018