Comunicat - incompatibilitate - STANCIU ANGHEL, deputat

31 martie 2016, 08:55

 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul cã STANCIU ANGHEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 ianuarie 2010 – 15 mai 2013, întrucât a deținut simultan calităţile de deputat și comerciant persoană fizică în cadrul „STANCIU ANGHEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”.

                Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, urmãtoarele prevederi legale în materia regimului juridic al incompatibilităților:

·         art. 82, alin. (1), lit. e) din Legea 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de deputat este, de asemenea, incompatibilă cu: calitatea de comerciant persoană fizică”,

·         art. 49, lit. a) și b) din Legea nr. 96/2006, potrivit cărora Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârşite de deputaţi sau de senatori şi dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni:a) încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle deputaţilor şi ale senatorilor prevăzute de Constituţie şi de prezenta lege: b) nerespectarea prevederilor regulamentului Camerei din care fac parte şi a Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului” ,

·         art. 198, alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, potrivit cărora Calitatea de deputat este incompatibilă […] cu alte funcţii stabilite prin lege”,

·         art. 202, alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, potrivit cărora (1) Deputatul care se află în una dintre incompatibilităţile prevăzute la    art. 198 - 200 va demisiona din funcţiile care sunt incompatibile cu mandatul de deputat în termen de 30 de zile de la data apariţiei cazului de incompatibilitate. (2) „După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) deputatul care continuă să se afle într-un caz de incompatibilitate este considerat demisionat din calitatea de deputat. […] Deputatul aflat într-o stare de incompatibilitate survenită în timpul exercitării mandatului aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei Depu