Comunicat - conflict de interese administrativ - OŞANU MIHAELA OANA, director executiv în cadrul A.J.O.F.M. Maramureş

15 februarie 2016, 13:00

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre OŞANU MIHAELA OANA, director executiv în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, întrucât în perioada exercitării funcției, în calitate de reprezentant al instituției a încheiat la data de 11 octombrie 2010 un acord de parteneriat cu S.C. CLEMON S.R.L., în vederea implementării Proiectului cu titlul CLOP-Creştere economică locală prin reorientare profesională, pe perioada 01 noiembrie 2010-30 iunie 2012. Ulterior încheierii acestui acord, soţul persoanei evaluate a fost angajat în cadrul societății comerciale, pe funcţia de expert monitorizare în cadrul proiectului, acesta obţinând în perioada angajării venituri salariale în sumă de 11.862 lei.

 

Mai mult, în perioada în care soţul persoanei evaluate a fost angajat în cadrul S.C. CLEMON S.R.L., OŞANU MIHAELA OANA a deținut calitatea de Preşedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia organizată de către A.J.O.F.M. Maramureş pentru selecţia furnizorului de servicii de informare şi consiliere profesională pentru un alt proiect intitulat Turism rural-alternativă viabilă de dezvoltare socio-economică în nordul României”. Singurul participant la licitația organizată şi câştigător al ofertei depuse a fost S.C. CLEMON S.R.L. (societate comercială care a deţinut în cadrul proiectului calitatea de subcontractant) în asociere cu S.C. ETHOS S.R.L.

 

             La data de 15 februarie 2011, ulterior licitației organizate, A.J.O.F.M Maramureş a încheiat cu S.C. CLEMON S.R.L. & S.C. ETHOS S.R.L. un contract în valoare de 1.240.000 lei (fără TVA) de servicii de informare şi consiliere profesională în cadrul Proiectului Turism rural-alternativă viabilă de dezvoltare socio-economică în nordul României”.

 

Persoana evaluatã a încãlcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului