Comunicat - incompatibilitate - BIZO AUREL, șef al Secției Clinice de Nefrologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

11 februarie 2016, 14:00

 

Agenția Naționalã de Integritate a constatat faptul cã BIZO AUREL s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan cu funcția de șef al Secției Clinice de Nefrologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, și funcția de administrator al S.C. NEFROCARE DJ S.R.L.(în perioada 02 iunie 2011 – 05 aprilie 2013) și S.C. DIA MEDICAL S.R.L. (în perioada 18 februarie 2011 – 21 aprilie 2015).

 

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, urmãtoarele prevederi legale:

  • art. 180, alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 95/2006 (în forma în vigoare pânã la data de 28.08.2015), potrivit cãruia „Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) și d) referitoare la incompatibilitãți și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplicã și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”;

  • art. 184, alin. (12) din Legea  nr. 95/2006 (în forma în vigoare pânã la data de 28.08.2015), potrivit cãruia  „Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) și d) referitoare la incompatibilitãți și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplicã și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”;

  • art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit cãruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (…) b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”.

  • dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit cãruia „Dispoziþiile art. 178 alin. (1) lit. b), […] referitoare la incompatibilitãți […] se aplicã și șefilor de secție […] din spitalele publice”;

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BIZO AUREL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã si se sancþioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãtii, functiei sau activitãtii respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Nationalã de Integritate îsi exercitã atributiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidentialitãții, impartialitãții, independentei operaþionale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare. 

 

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE, 11 februarie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018