Comunicat - avere nejustificată - GAVRILĂ NICOLAE ADRIAN, fost funcționar public în cadrul A.N.A.F. - Direcția Coordonare Inspecție Fiscală

5 februarie 2016, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 413.203,35 Lei (aprox. 96.500 Euro), între averea dobândită si veniturile realizate în perioada 09 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2010 de către GAVRILĂ NICOLAE ADRIAN, fost consilier superior în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Coordonare Inspecție Fiscală.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate, în perioada 09 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2010, de către GAVRILĂ NICOLAE ADRIAN.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GAVRILĂ NICOLAE ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenția Națională de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 5 februarie 2016