Comunicat - avere nejustificată - TURTUREANU GEORGE DECEBAL, referent în cadrul Primăriei Municipiului București

20 ianuarie 2016, 14:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 352.074,69 Lei (aprox. 83.089,39 Euro), între averea dobândită si veniturile realizate în cursul anului 2009 de către TURTUREANU GEORGE DECEBAL, referent în cadrul Primăriei Municipiului București.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către TURTUREANU GEORGE DECEBAL în cursul anului 2009.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TURTUREANU GEORGE DECEBAL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 20 ianuarie 2016


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018