Comunicat - incompatibilitate, conflict de interese administrativ și penal - 3 aleși locali

22 decembrie 2015, 16:00
Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã, precum și indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese în cazul a trei aleși locali  (doi consilieri locali și un fost consilier local), astfel:

1.         

SZABO LEVENTE ISTVAN

Consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Odoreu, Jud. Satu Mare

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a participat la ședințele Consiliului local al Comunei Odoreu din datele de 08 noiembrie 2012 și 20 decembrie 2012, votând pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Odoreu pe anul 2012, rectificat.

 

În cadrul sedinței C.L. din data de 08 noiembrie 2012, s-a discutat diminuarea bugetului la capitolul Cultură, recreere și religie – transferuri activitate sportivă (bugetul inițial de 40.000 lei a fost diminuat cu suma de 5.000 lei).

 

În cadrul sedinței C.L. din data de 20 decembrie 2012, s-a discutat diminuarea bugetului la capitolul mediu cu suma de 18.500 lei (sumă din care 10.000 lei revin Asociației Sportive Someșul” Odoreu și 8.500 lei la capitolul ajutor umanitar pentru incendiu).

 

SZABO LEVENTE ISTVAN a deținut în perioada 12 iulie 2005 – 02 aprilie 2014, calitatea de vicepreședinte al Asociației Sportive Someșul” Odoreu iar începând cu data de 05.04.2011, deține calitatea de asociat unic și administrator în cadrul societății comerciale S.C. Szabo Intertrans S.R.L.

 

În perioada 03 iulie 2012 – 27 februarie 2013, S.C. Szabo Intertrans S.R.L. a emis facturi și chitanțe în valoare totală de 34.500 lei, pentru servicii de transport persoane, având drept cumpărător – AS Someșul” Odoreu.

 

În perioada 2010 – 2013, SZABO LEVENTE ISTVAN a obținut de la S.C. Szabo Intertrans S.R.L. venituri în sumă de 33.069 lei.

 

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011, dispozițiile art.  75 și art. 77, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004.

 

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Satu Mare, în vederea verificãrii indiciilor privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

2.         

SOIU MIHAIL – IULIAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Breaza, Jud. Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 noiembrie 2012 – 01 august 2015, întrucât a deținut, simultan funcția de consilier local și funcția contractuală de consilier personal al primarului în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Breaza, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din acelasi act normativ.

3.         

PUIU MARIUS MIREL

Fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei I. C. Brătianu, Jud.  Tulcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2012 – 2016, a participat la ședința Consiliului Local din data de 26 februarie 2013 votând „pentru” aprobarea Hotărârii privind stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor agricole situate în extravilan din domeniul privat al Comunei I. C. Brătianu, pentru anul agricol     2012 – 2013 (prin care s-a stabilit taxa de închiriere a terenurilor de până la 2 ha la 100 lei/ha, iar a celor de peste 2 ha la 200 lei/ha), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine, deoarece era chiriașul unui teren agricol extravilan, în suprafață de 1 ha, din domeniul privat al comunei (încă din anul 2001).

 

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011, dispozițiile art.  75 și art. 77, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SZABO LEVENTE ISTVAN și PUIU MARIUS MIREL au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de consilier local este incompatibilã cu […] calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”;

 

·         art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Alesul local poate renunța la funcția deținutã înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceastã funcție”;

 

·         art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cãruia „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusã dezbaterilor consiliului local”;

 

·         art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine […]”;

 

·         art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. În situația prevãzutã la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați sã anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã”;

 

·         art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani, sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcție publicã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE, 22 decembrie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018