Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese de natură penală - FLORIAN POPA, senator

22 decembrie 2015, 15:30

 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că FLORIAN POPA, în prezent senator, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iulie 2010 - 31 ianuarie 2014, întrucât a deținut calitatea de deputat și, ulterior, pe cea de senator, concomitent cu funcția de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea 161/2003, potrivit cărora Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu: funcţia de […] membru al consiliului de administraţie […] la instituţiile publice”.

 

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către FLORIAN POPA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

 

Indiciile privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese constau în faptul că FLORIAN POPA, în exercitarea atribuțiilor de serviciu (rector al U.M.F. „Carol Davila”, membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Oftalmologie București și membru în comisia de concurs alcătuită pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de manager al acestui spital) a semnat 12 acte administrative/juridice prin intermediul cărora, pe de o parte, s-a numit pe sine reprezentant /  membru în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, iar pe de altă parte, a participat activ la organizarea și validarea celor două concursuri (în anul 2010, respectiv în perioada 2013 – 2014) de ocupare a funcției de manager al Spitalului Clinic de Oftalmologie București, ambele concursuri fiind promovate de către POP MONICA-DANIELA, persoană care s-a aflat în relații continue de muncă cu FLORIAN POPA, începând cu anul 2004. Pe lângă raporturile de muncă pe care cei doi le-au avut pe parcursul activității profesionale desfășurată în cadrul U.M.F. “CAROL DAVILA”, aceștia s-au aflat în raporturi de muncă continue, începând cu anul 2011, și în cadrul Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul București.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate cu privire la starea de incompatibilitate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. FLORIAN POPA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Potrivit art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 22 decembrie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018