Comunicat - avere nejustificată - PAIS OFELIA MIHAELA, consilier în cadrul D.S.P. Vaslui

7 decembrie 2015, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 191.576,42 Lei (aprox. 43.343,08 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada 13 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2010, de către PAIS OFELIA MIHAELA, consilier în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, împreună cu soțul său.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către PAIS OFELIA MIHAELA, împreună cu soțul său, în perioada 13 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2010.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PAIS OFELIA MIHAELA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 7 decembrie 2015