Comunicat - incompatibilitate - 4 funcționari publici

26 noiembrie 2015, 11:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici: PĂVĂLUȚĂ CRISTINA, Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN, director în cadrul Direcției Generale Regionale Finanțelor Publice Cluj-Napoca, ENE PETRUȘ, inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, și TĂVĂRLAU GIGI-SIMONA, funcționar public în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București: 

 

1) PĂVĂLUȚĂ CRISTINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 aprilie 2013 - 28 ianuarie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, și funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARKING S.A. (societate de interes local la care Consiliul Local Piatra Neamț este acționar majoritar, cu o cotă de participare la capitalul social/beneficii de 69,51%); 

 

2) PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 06 noiembrie 2012, întrucât deține, simultan cu funcția publică de director în cadrul Direcției Generale Regionale Finanțelor Publice Cluj-Napoca, și funcția de administrator, membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. AQUABIS S.A. (societate comercială cu capital majoritar de stat);