Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - sesizarea Direcției Naționale Anticorupție - MELEN VASILE VIOREL, fost Primar al Comunei Brodina, Jud. Suceava

28 octombrie 2015, 11:00

Agenția Națională de Integritate a constatat, în cazul lui MELEN VASILE VIOREL, fost Primar al Comunei Brodina, Jud. Suceava, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă, precum și indicii privind posibila săvârșire de către acesta a infracțiunilor de conflict de interese și a celor asimilate faptelor de corupție, fiind sesizată Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.

Valoarea totală a contractelor semnate de către MELEN VASILE VIOREL cu încălcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese este de 11.535.939,71 Lei (aprox. 2.6 milioane Euro), sumă finanțată din bugetul de stat, bugetul local sau din fonduri europene nerambursabile.

MELEN VASILE VIOREL a semnat, în calitate de Primar al Comunei Brodina, Jud. Suceava, nouă contracte de lucrări și servicii, precum și trei acorduri-cadru de servicii, încheiate între primărie și S.C. FORESTBROD S.R.L., respectiv S.C. DARO FOREST S.R.L., precum și ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți către aceste societăți comerciale. MELEN VASILE VIOREL a fost administrator și asociat al celor două societăți comerciale până în luna iunie 2012. De asemenea, soția persoanei evaluate a deținut calitățile de asociat și administrator al S.C. FORESTBROD S.R.L. până la data de 19 iunie 2012, precum și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în perioada 1 mai 2003 - 22 martie 2013.

De asemenea, acesta a semnat alte patru contracte de vânzare-cumpărare, încheiate de Primăria Comunei Brodina cu soția și fiul persoanei evaluate, precum și cu S.C. FORESTBROD S.R.L. Mai mult, acesta a aprobat rapoartele care au stat la baza atribuirii a trei dintre contractele de lucrări menționate anterior, contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Astfel, MELEN VASILE VIOREL a avut posibilitatea să anticipeze realizarea unui folos material pentru soția și fiul său, respectiv pentru S.C. FORESTBROD S.R.L. și S.C. DARO FOREST S.R.L., societăți la care acesta a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat.

 

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71 și  art. 76, alin. 1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, Agenția a identificat și indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii asimilate faptelor de corupție, prevăzute de art. 12 din Legea 78/2000, și a infracțiunii de conflict de interese, incriminate de art. 301 Cod penal, motiv pentru care a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. MELEN VASILE VIOREL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 octombrie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018