Comunicat al Consiliului Național de Integritate

14 octombrie 2015, 12:50

Având în vedere faptul că au trecut mai bine de șase luni de la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a respins recursul deputatului ADASCĂLIȚEI CONSTANTIN împotriva sentinței Curții de Apel Iași, cu consecința menținerii ca legal și temeinic a raportului de evaluare emis de A.N.I. cu privire la starea de incompatibilitate a acestuia, precum și faptul că, până la acest moment, Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților nu a depus diligențele necesare privind încetarea de drept a mandatului de deputat, Consiliul Național de Integritate, în calitatea sa de garant al independenței operaționale a Agenției, solicită Parlamentului României aplicarea și respectarea deciziei Î.C.C.J., precum și a actelor emise de A.N.I., rămase definitive conform prevederilor legale, și care comportă consecințe juridice.

C.N.I. atrage atenția cu privire la faptul că neaplicarea deciziilor A.N.I., confirmate definitiv și irevocabil de instanțele de judecată, afectează angajamentele asumate de România în ceea ce privește prevenirea și combaterea incidentelor de integritate ori a fenomenelor de corupție. Mai mult, Consiliul apreciază faptul că respectarea ordinii juridice în statul de drept este o obligație care incumbă Parlamentului României, în calitatea sa de autoritate legiuitoare.

Consiliul Național de Integritate este un organism reprezentativ, cu activitate nepermanentă, format în prezent dintr-un număr de membri desemnați de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociației Comunelor din România, precum și reprezentanți ai funcționarilor publici.

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE, 14 octombrie 2015
Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018