Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal - 7 foști sau actuali aleși locali

7 iulie 2015, 16:30

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a șapte foști sau actuali aleși locali (doi foști primari, un viceprimar și patru consilieri locali).

 

Lista nominală a celor șapte foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală:

1.         

LOJICI ȘTEFAN - IOAN

Fost Primar al Comunei Cornereva, Jud. Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, a semnat, la data de 14 decembrie 2011, în calitate de primar, Dispoziția prin care soția sa este numită în funcția publică de execuție de referent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei al Primăriei Comunei Cornereva, încălcând, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2.         

PURCARU GHEORGHE ADRIAN

 

 

Fost Primar al Orașului Azuga, Județul Prahova (mandatul 2008 - 2012), și fost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Azuga (în perioada 27 iunie 2012 - 25 aprilie 2013)

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În perioada exercitării mandatului de primar, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Azuga din data de 30 iunie 2011 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 84 mp pentru construire zid de sprijin și grup sanitar.

 

Ulterior aprobării H.C.L. din data de 30 iunie 2011, Primăria Orașului Azuga (reprezentată prin PURCARU GHEORGHE ADRIAN, în calitate de concedent) a încheiat, la data de 19 septembrie 2011, un contract de concesiune privind exploatarea terenului în suprafață de 84 mp, în vederea construirii unui zid de sprijin și grup sanitar, pe o durată de 49 ani, cu posibilitatea prelungirii cu ½ din durata inițială, cu PURCARU GHEORGHE ADRIAN, în calitate de concesionar.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, Județul Prahova, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

3.         

ONU GAVRIL PETRU

Viceprimar al Comunei Secusigiu, Jud. Arad

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2012, întrucât deține, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. ALICANTE CONST S.R.L. De asemenea, ONU GAVRIL PETRU s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 08 august 2011 - 19 aprilie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. PEDRO-IBY CONSTRUCTIMOB S.R.L.


Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 61/2003.

4.         

ȘIMON IOAN DAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Șimand, Jud. Arad, și fost Primar al Comunei Șimand (mandatul 2008 - 2012)

INCOMPATIBILITATE, CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 - 26 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul SIMON IOAN DAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, în perioada exercitării mandatului de primar, a semnat un număr de 60 acte, dintre care 56 acte constând în facturi, ordine de plată și ordonanțări de plată, în sumă de 10.263,05 Lei (TVA inclus) către S.C. Agro Mesilia Consulting S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soția sa a deținut funcția de administrator), prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru soția sa.


Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004 și art. 301 din Codul Penal al României.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș, Județul Arad, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

5.         

RADU PAROȘ MIHAIȚĂ

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, și fost Viceprimar al Municipiului Slobozia (mandatul 2004 - 2008)

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia din data de 30 martie 2009, prin care se prelungește perioada de concesionare din contractul încheiat la data de 18 mai 2005 între Consiliul Local al Municipiului Slobozia și Radu Petre, prin care consiliul a concesionat pentru o perioada de 2 ani, fără licitație publică, suprafața de 36,20 mp teren situat în Municipiul Slobozia pentru amenajare acces la sediul firmei S.C. JULIAN & ASOCIAȚII BUSINESS S.R.L.

 

La data de 9 martie 2009, administratorul S.C. JULIAN & ASOCIAȚII BUSINESS S.R.L. (societate commercială în cadrul căreia Radu Petre a deținut calitatea de asociat în perioada 27 aprilie 2005 - 22 octombrie 2008) a solicitat Primăriei Municipiului Slobozia transmiterea contractului de concesiune către societate, precum și prelungirea duratei de concesionare, ca urmare a  cumpărării sediului social de la Radu Petre de către societatea comercială, prin contract de vânzare-cumpărare.

 

În momentul participării la ședința C.L. al Municipiului Slobozia din data de 30 martie 2009, RADU PAROȘ MIHĂIȚĂ deținea calitatea de asociat al S.C. JULIAN & ASOCIAȚII BUSINESS S.R.L.

 

Menționăm faptul că RADU PAROȘ MIHĂIȚĂ a participat, în calitate de viceprimar, și la ședința Consiliului Local al Municipiului Slobozia din data de 26 aprilie 2005, în cadrul căreia s-a aprobat prin H.C.L. concesionarea, fără licitație public, a suprafeței de 36,20 mp către Radu Petre.


Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

6.         

BINDIU IOAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Cavnic, Jud. Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Cavnic din data de 27 martie 2009, prin care s-a aprobat darea în administrare, prin contract de închiriere, a pășunii comunale Cavnic către Asociația Crescătorilor de Animale „Gutinul” Cavnic (asociație în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de președinte începând cu data de 17 iunie 2005), precum și a H.C.L. al Orașului Cavnic din data de 17 mai 2012 și, respectiv, 21 februarie 2013, privind modificarea H.C.L. Cavnic din data de 27 martie 2009, precum și a contractului de închiriere încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale „Gutinul” Cavnic.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

7.         

OUATU VASILE

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț, Jud. Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, au fost încheiate un număr de 48 contracte de prestări servicii și 5 acte adiționale aferente acestora, în valoare totală de aproximativ 4.161.456 Lei, contracte încheiate de către Primăria Municipiului Piatra-Neamț sau societăți comerciale aflate în subordinea C.L. al Municipiului Piatra-Neamț și diverse societăți comerciale în cadrul cărora atât OUATU VASILE, cât și soția și fiul său au deținut sau dețin funcții și calități, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

                Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

·       art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”;

·       art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcția […] administrator, membru al consiliului de administrație […] la societățile comerciale […] precum și la instituțiile publice; calitatea de comerciant persoană fizică”;

·       art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”;

·       art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

·       art. 75, lit. b) și f)  din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia […] o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

·       art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 7 iulie 2015
 

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018