Comunicat - incompatibilitate - COJOCARU GICU, funcţionar public

30 iunie 2015, 16:30

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către COJOCARU GICU, funcţionar public în cadrul Primăriei Oraşului Râşnov, Judeţul Braşov, ca urmare a deținerii simultane de funcții.

COJOCARU GICU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 23 aprilie 2003 - 11 mai 2012, şi 25 iunie - 14 august 2012, întrucât a deținut, simultan, următoarele funcții și calități:

-   în perioada 23 aprilie 2003 - 23 iunie 2004, a deținut, simultan cu funcţia publică de inspector în cadrul Primăriei Comunei Cristian, Judeţul Braşov, şi funcţia de inspector fiscal în cadrul Primăriei Comunei Vulcan, Judeţul Braşov;


-   în perioada 23 iunie 2004 - 11 mai 2012, a deținut, simultan cu funcţia publică de inspector în cadrul Primăriei Comunei Cristian, Judeţul Braşov, şi calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zărneşti, şi funcţia de inspector fiscal, respectiv, inspector în cadrul Primăriei Comunei Vulcan, Judeţul Braşov;

-   în perioada 25 iunie - 01 august 2012, a deținut, simultan cu funcţia publică de consilier în cadrul Primăriei Comunei Râşnov, Judeţul Braşov, şi funcţia publică de inspector principal în cadrul Primăriei Comunei Vulcan, Judeţul Braşov;

-   în perioada 28 iunie - 14 august 2012, a deținut, simultan cu funcţia publică de inspector în cadrul Primăriei Comunei Vulcan, Judeţul Braşov, şi calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cristian, Judeţul Braşov.

COJOCARU GICU a încălcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit […]. Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate […] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice […]”.


Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.