Comunicat - avere nejustificată - ZEBRENIUC CĂTĂLIN-DUMITRU, fost agent principal în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava

28 mai 2015, 12:30

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 181.134,94 Lei (aprox. 51.183,50 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către ZEBRENIUC CĂTĂLIN-DUMITRU, fost agent principal în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava - Serviciul Poliției de Frontieră Siret, în perioada 2007 - 2011.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Suceava în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către ZEBRENIUC CĂTĂLIN-DUMITRU în perioada 2007 - 2011.

ZEBRENIUC CĂTĂLIN-DUMITRU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 mai 2015