Comunicat - incompatibilitate - CLINCIU VIOREL IOAN, funcționar public în cadrul A.P.I.A. - Centrul Județean Brașov

5 mai 2015, 15:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui CLINCIU VIOREL IOAN, funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Brașov, întrucât a candidat la alegerile locale organizate în anul 2012 pentru funcția de Primar al Comunei Moeciu, Județul Brașov, fără să solicite instituției în cadrul căreia exercită funcția publică suspendarea raportului de serviciu pentru participarea la campania electorală.

Astfel, CLINCIU VIOREL IOAN a încălcat atât dispozițiile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă […] pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”, cât și dispozițiile art. 95, alin. (1), lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii […] pentru participare la campania electorală; Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea […]”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CLINCIU VIOREL IOAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 5 mai 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018