Comunicat - conflict de interese penal - URSU MARIUS-ARTHUR, fost Director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.)

27 aprilie 2015, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie penală de către URSU MARIUS-ARTHUR, fost Director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.), întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat un număr de 5 acte, constând în ordine și referate prin care acesta a numit-o pe soția sa ca membră a echipei de proiect cu titlul Proprietatea imobiliară - fundament pentru politici naționale și europene, pe de o parte, respectiv, prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial prin prisma veniturilor de natură salarială, în sumă de 3.120 Lei, obținute de către soția acestuia în urma participării în echipa proiectului sus-menționat, pe de altă parte.

Astfel, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6, București, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către URSU MARIUS-ARTHUR a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act […] prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său […] se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.


Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.


Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 27 aprilie 2015