Comunicat - incompatibilitate - 3 aleși locali

13 martie 2015, 15:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către trei aleși locali (doi primari, un consilier local), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

Lista nominală a celor trei aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților:


1)

GEAMBAȘU IULIAN

Primar al Comunei Șoldanu

Jud.  Călărași

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatelor de primar, întrucât, simultan cu funcția de primar, a desfășurat și activitatea remunerată de agent de asigurări în cadrul Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

 

2)

 

GONTEA VIOLETA-

Primar al Comunei Drajna

Jud. Prahova

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie - 11 iulie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de membru în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Platon Mocanu Drajna de Jos, Judeţul Prahova, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3)

HANDARIC IOAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Borlești

Jud. Neamț

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, întrucât S.C. NEW STAR S.A. (societate în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat un contract comercial de furnizare produse cu Primăria Borlești, în baza căruia societatea a încasat suma de 6.312,84 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 87, alin. (1), lit. d) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu […] funcția de [...] membru al consiliului de administraţie [...] la instituţiile publice […]; orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate[…]”;

·  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de […] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societățile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse […] cu autoritățile administrației publice locale din care face parte […]”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 martie 2015

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018