Comunicat - avere nejustificată - DEDIU MARIUS ROBERT, agent șef în cadrul Poliției Municipiului Bârlad

13 martie 2015, 10:30

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 1.138.197 Lei (aprox. 272.010,85 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către DEDIU MARIUS ROBERT, agent șef în cadrul Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui - Poliția Municipiului Bârlad, în perioada 2002 - 2011.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Iași în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către DEDIU MARIUS ROBERT în perioada exercitării funcției publice.

DEDIU MARIUS ROBERT a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 martie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018