Comunicat - incompatibilitate - 13 foști sau actuali aleși locali

2 martie 2015, 12:45

 

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către 13 foști sau actuali aleși locali (patru primari, un fost primar, doi viceprimari, șase consilieri locali), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

Lista nominală a celor 13 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților:

1)

DIACONU DAN AUREL

Viceprimar al Municipiului Timișoara

Jud. Timiș

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie - 18 octombrie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. SPEED DISTRIBUTION S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

2)

 

CONCIOIU NICOLAE

Primar al Comunei Gușoieni

 Jud. Vâlcea

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 mai 2011, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de mediator în cadrul CONCIOIU NICOLAE - BIROU DE MEDIATOR și în cadrul Asociației profesionale de mediatori „ASOCIAȚIA CENTRUL DE MEDIERE VÂLCEA”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

3)

DINU ION

Primar al Comunei Amărăștii de Jos

Jud. Dolj

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 2009 - 2011 și 2012 - 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Amărăștii de Jos, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

 

4)

 

MORARU COSTEL

Primar al Comunei Puiești

Jud.  Vaslui

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 05 iulie 2011, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul MORARU C-TIN COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

Începând cu data de 11 iunie 2012, MORARU COSTEL deține și funcția publică de conducere de Secretar al Comunei Puiești, simultan cu funcția de primar, încălcând, astfel, și dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, persoana evaluată s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 28 martie 2012 - 27 februarie 2014, întrucât a deținut calitatea de membru PNL, încălcând, astfel, dispozițiile art. 116, alin. (2) din Legea nr. 215/2001.

 

5)

MUREȘAN IOAN-FLORIN

 

Primar al Comunei Baciu

Jud. Cluj

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2012  - 18 octombrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, diferite funcții de conducere ori de execuție la diferite societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

6)

JIANU VASILE

Fost Primar al Comunei Sadova

Jud. Dolj

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2009 - 26 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. ENERGO SADOVA S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7)

ALEXANDRU PAUL ȘTEFAN

Viceprimar al Orașului Însurăței

Jud. Brăila

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 - 08 septembrie 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. PREFIX IMPEX S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8)

SORICI GHEORGHE SILVIAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Cisnădie

Jud. Sibiu

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L., societate comercială la care deține funcția de administrator, a încheiat un număr de 5 contracte de prestări servicii cu Primăria Orașului Cisnădie.

 

În perioada 20008 - 2012, societatea comercială a furnizat Primăriei Orașului Cisnădie servicii și produse în valoare totală de 291.751,77 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

9)

ROSTOGOLEA CRISTIAN ROMICĂ

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sisești

Jud. Mehedinți

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 februarie 2009 - 29 noiembrie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de Șef al Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Compartimentului Administrativ - care face parte din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sisești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

10)

LOHAN VASILE

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș

Jud. Satu-Mare

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2012 - prezent, întrucât S.C. NORD PARC S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat un contract comercial de prestări servicii cu Primăria Negrești-Oaș, în temeiul căruia societatea a încasat suma de 4.500 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

11)

NISTOR MARIAN-TUDOR

Consilier local în cadrul Consiliului Local Câmpina

Jud. Prahova

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 18 iunie 2008, întrucât deține, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de Director al Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

12)

NISTORESCU ION

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Prundeni

Jud. Vâlcea

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, S.C. SOLVEDA IMPEX S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține atât calitatea de asociat, cât și cea de administrator) a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu Primăria Comunei Prundeni, în temeiul căruia societatea a încasat suma de 20.738,78 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

13)

STĂNESCU GEORGEL-SEBASTIAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ungheni

Jud.   Argeș

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de  20 iunie 2012, întrucât deține, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de muncitor calificat IV în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ungheni, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·       art. 87, alin. (1), lit. d), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu […] funcția de [...] administrator, membru al consiliului de administraţie [...] la societățile comerciale […] precum şi la instituţiile publice […] calitatea de comerciant persoană fizică […] orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate[…]”;

 

·       art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia, funcția de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”;

 

·       art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de […] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societățile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse […] cu autoritățile administrației publice locale din care face parte […]”.

 

·       art. 116, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie”.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 2 martie 2015


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018