Comunicat - conflict de interese administrativ - UNTILĂ ADINA DANIELA, funcționar public în cadrul A.J.O.F.M. Tulcea

10 decembrie 2014, 11:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui UNTILĂ ADINA DANIELA, consilier în cadrul Direcției Managementul Pieței Muncii din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea.

În perioada exercitării funcțiilor publice de director executiv, director executiv adjunct, șef serviciu, respectiv inspector în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea (01 august 2007 - prezent), persoana evaluată a semnat o serie de convenții privind încadrarea în muncă pe o perioadă nedeterminată a unor categorii de persoane. Aceste convenții au fost încheiate și derulate de către A.J.O.F.M. Tulcea cu societatea în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic.

 

UNTILĂ ADINA DANIELA a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a ) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; interesele […] patrimoniale, ale soţului […] pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”.

 

UNTILĂ ADINA DANIELA a deținut, în perioada 01 august 2007 - prezent, următoarele funcții publice în cadrul A.J.O.F.M.Tulcea: Director executiv adjunct al Direcției Managementul Pieței Muncii (01 august 2007 - 22 mai 2009), Șef al Serviciului Formare și Relații cu Angajatorii (22 mai 2009 - 01 iulie 2010), consilier în cadrul Direcției Managementul Pieței Muncii (01 iulie 2010 - 26 noiembrie 2012 și 18 octombrie 2013 - prezent), Director executiv al A.J.O.F.M. Tulcea (26 noiembrie 2012 - 18 octombrie 2013).

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. UNTILĂ ADINA DANIELA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 10 decembrie 2014
Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018