Comunicat - conflict de interese administrativ – 3 foști sau actuali aleși locali

8 decembrie 2014, 11:15

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a trei foști sau actuali aleși locali (un primar și doi foști consilieri locali).

 

Lista  nominală a celor trei foști / actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă:


  1.  

PAȘCA DORIN VASILE

Primar al orașului Baia Sprie

Jud.Maramureș

În calitate de primar a semnat atât documentele prin care fratele său a fost angajat în cadrul Primăriei orașului Baia Sprie (contractul individual de muncă și actul adițional la contractul de muncă), cât și  dispoziția de încetare a contractului individual de muncă al acestuia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

  1.  

KRAILA VASILE

Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov

Jud.Brașov

În perioada exercitării mandatului de consilier local (20 iunie 2008 - 30 mai 2014), a participat la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Brașov privind aprobarea încheierii unor contracte de asociere (în vederea realizării programului de dezvoltare comunitară), încheiate între  Primăria Municipiului Braşov și societatea comercială în cadrul căreia acesta a deținut funcția de administrator.

 

Valoarea totală a contractelor încheiate a fost de  270.000 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, și dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

  1.  

ILAȘ VIOREL

Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Solonț (mandatul 2008 - 2012)

Jud. Bacău

În perioada deținerii calității de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la ședința C.L. Solonț din data de 27 aprilie 2010, exprimându-și votul în mod favorabil, atât pentru aprobarea  proiectului de hotărâre, cât și pentru adoptarea Hotărârii C.L. 16/27.04.2010 privind concesionarea suprafeței totale de 350 ha, pășune, situată în extravilanul comunei Solonț, în vederea folosinței și executării serviciilor de întreținere a acesteia de către crescătorii de animale;

 

În baza H.C.L. adoptate, s-a încheiat un contract de concesiune între C.L. Solonț și Asociația Crescătorilor de Taurine Solonț, în cadrul căreia ILAȘ VIOREL deține calitatea de membru fondator și vicepreședinte.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011, şi dispozițiile art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KRAILA VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

 

 

·         art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local” ;

 

 

 

·         art. 75, lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:  […] soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […] ; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

 

 

·         dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii; În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali […] sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.

 

 

 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

 

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 8 decembrie 2014

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018