Comunicat - conflict de interese penal - IONESCU DUMITRA, inspector șef al I.T.M. Prahova

5 decembrie 2014, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către IONESCU DUMITRA, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova.

În calitate de director coordonator al I.T.M. Prahova, IONESCU DUMITRA a emis, la data de 20 mai 2010, două decizii privind numirea comisiei de concurs și, respectiv, a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului desfășurat în intervalul 01 iunie - 02 iunie 2010, în urma căruia persoana evaluată a fost numită în funcția publică de inspector de muncă.

Astfel, la data de 30 iunie 2010, în calitate de director coordonator al I.T.M. Prahova, IONESCU DUMITRA a emis o decizie prin care este numită în funcția publică de execuție temporar vacantă de inspector de muncă.

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către IONESCU DUMITRA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

IONESCU DUMITRA deține funcția publică de conducere de inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova începând cu data de 01 iulie 2010. De asemenea, IONESCU DUMITRA a mai deținut, în cadrul inspectoratului, și funcțiile de director coordonator (în perioada 26 octombrie 2009 - 01 iulie 2010) și inspector de muncă (în perioada 01 iulie 2010 - 01 ianuarie 2011).

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 5 decembrie 2014