Comunicat - incompatibilitate - PĂLĂNCIANU CĂTĂLINA-ELENA, Manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman

7 octombrie 2014, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui PĂLĂNCIANU CĂTĂLINA-ELENA, Manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț, întrucât, simultan cu funcția de manager de spital, a deținut / deține și funcția de administrator la două societăți comerciale.

PĂLĂNCIANU CĂTĂLINA-ELENA se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 28 august 2012, întrucât deține, simultan cu funcția de manager de spital, și funcția de administrator la o societate comercială. De asemenea, persoanea evaluată s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 13 februarie 2013 - 06 iunie 2014, ca urmare a deținerii funcției de manager de spital simultan cu cea de  administrator la o societate comercială.


Astfel, PĂLĂNCIANU CĂTĂLINA-ELENA a încălcat dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu […] exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”.

             PĂLĂNCIANU CĂTĂLINA-ELENA deține funcția de Manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman începând cu data de 13 februarie 2013.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PĂLĂNCIANU CĂTĂLINA-ELENA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 7 octombrie 2014