Comunicat - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție - ACATRINEI SERGIU, consilier local

29 iulie 2014, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat sâvârşirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție în cazul lui ACATRINEI SERGIU, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Țibucani, Județul Neamț, întrucât, în exercitarea mandatului, a folosit informațiile deținute în virtutea prerogativelor calității sale de consilier local, votând hotărârea Consiliului Local al Comunei Țibucani, prin care s-a înființat postul de administrator public la nivelul Primăriei Comunei Țibucani, precum și a criteriilor și procedurilor de selecție pentru candidații la funcția de administrator public, funcție ocupată ulterior de către fiul persoanei evaluate, singurul candidat la funcția de administrator public.

 

 

 

 

Astfel, întrucât persoana evaluată a folosit în scop personal informațiile deținute în virtutea prerogativelor funcției, au rezultat și indicii privind săvârșirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Agenția Națională de Integritate a sesizat organele judiciare competente în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către persoana evaluată a infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ACATRINEI SERGIU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

 

 

 

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 29 iulie 2014