Comunicat - avere nejustificată - RĂDUȚĂ MARIUS IONUȚ, agent șef adjunct în cadrul Direcției Generale a Poliției București

24 iunie 2014, 14:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 75.441,50 Lei (aprox. 21.558,75 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către RĂDUȚĂ MARIUS IONUȚ, agent șef adjunct în cadrul Direcției Generale a Poliției București, împreună cu familia.
În perioada 2002 - 2010, RĂDUȚĂ MARIUS IONUȚ a realizat venituri salariale în cuantum de 88.769 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 164.210,5 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 75.441,50 Lei (aprox. 21.558,75 Euro).
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel București în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către RĂDUȚĂ MARIUS IONUȚ în perioada exercitării funcției publice.
RĂDUȚĂ MARIUS IONUȚ a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 24 iunie 2014

Related news: Back

11 831 077

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 28.11.2023