Comunicat - incompatibilitate - ENACHE DUMITRU-DAN, Secretar de stat la Ministerul Economiei

25 februarie 2014, 08:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui ENACHE DUMITRU-DAN, Secretar de stat la Ministerul Economiei, întrucât, în perioada 21 februarie  – 31 octombrie 2013, a deținut, simultan, atât funcția de secretar de stat, cât și funcția de administrator - membru în consiliul de administrație în cadrul S.C. E.GRAN S.A., precum și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul ENACHE D. DUMITRU-DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.


                Astfel, ENACHE DUMITRU-DAN a încălcat dispozițiile art. 84), alin. (1), lit. c) și g)  şi alin. (2) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „Funcția de secretar de stat este incompatibilă cu: […] funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societăţile comerciale […] calitatea de comerciant persoană fizică. Funcţia de secretar de stat […] sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1), lit. b) - i)”.


Persoana  evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE,
25 februarie 2014