Acte Normative

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, în perioada 01 – 11 martie 2021, la adresele de e-mail: secretariat.cni@integritate.eu; secretariat.cni@gmail.com, prin fax : +40 37 206 98 88, sau la sediul Agenției Naționale de Integritate din Bd. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București, cod poștal 010661.
11 984 354

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 15.04.2024
 

<