Sesizări

Formular de sesizari - Persoane Fizice

Nume* 
Prenume* 
Domiciliul (conform BI / CI / Pasaport) 
Textul sesizarii 

Formular de sesizari - Persoane Juridice

Denumire* 
C.U.I. 
Nume si prenume reprezentant 
C.F. 
Adresa sediului social 
Functia detinuta in cadrul organizatiei 
Textul sesizarii 

 

Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: 
- art. 12, alin. (1): "Agenţia îndeplineşte activitatea de evaluare prevăzută la art. 8 din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.

Pentru evitarea oricăror vicii de procedură, este necesar ca  sesizările dumneavoastră,  ÎN ORIGINAL, SEMNATE (OLOGRAF) şi DATATE, să fie trimise ŞI PRIN POŞTĂ SAU DEPUSE PERSONAL LA REGISTRATURA AGENŢIEI din: B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, Bucureşti, telefon: +40-37-206 98 69 Adresa poştală  a Agenţiei Naţionale de Integritate:  B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România, iar, pe plic, se va face şi  menţiunea: “Pentru INSPECŢIA DE INTEGRITATE”

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018