Intrebări și răspunsuri

Cum trebuie interpretată sintagma ”persoane cu funcții de conducere” din art.1 alin.(1) punctul 32 din Legea nr.176/2010?   | Potrivit prevederilor art.294 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii cu funcţii de conducere sunt: ”administratorii-salariaţi, inclusiv preşedinţii consiliului de administraţie daca este şi salariat, directorii generali şi directorii, directorii generali adjuncţi si directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de munca, divizii, departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri precum şi asimilaţii lor stabiliţi potrivit legii sau prin contractele colective de munca ori, după caz, prin regulamentul intern”.
 
 
Menționăm că opiniile de mai sus reprezintă punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate, și nu o interpretare generală și obligatorie a textelor de lege amintite.   |  
 
 

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018